SIA "Audits 55" - Zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Finanšu pārskatu revīzija, audits, nodokļu konsultācijas.

DE RU ENG LV
Map of Europe

Kas mēs esam?

Mēs, SIA „AUDITS 55”, esam zvērinātu revidentu komercsabiedrība (licence Nr.141), kuras pamata nodarbošanās ir finanšu pārskatu revīzijas jeb audits. Finanšu pārskatu auditu mēs veicam ne tikai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, bet arī akciju sabiedrībām, biedrībām, partijām, reliģiskām organizācijām, pašvaldībām, fiziskām personām – saimnieciskā darba veicējiem.

Vēl pie mums ir pieejami sekojoši papildus pakalpojumi:

50% no mūsu klientiem ir ārvalstnieki, tādēļ nepieciešamības gadījumā varam kontaktēties un sniegt minētos pakalpojumus arī krievu, vācu un angļu valodās.

Uzņēmuma valdes locekle ir zvērināta revidente Māra Līguta. License nr.55.


Mara Liguta