SIA "Audits 55" - Zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Finanšu pārskatu revīzija, audits, nodokļu konsultācijas.

DE RU ENG LV
Map of Europe

Kas piesaista mūsu klientus jeb kas ir mūsu konkurētspējīgās priekšrocības?

Vislabākā reklāma jaunu klientu piesaistei ir esošo klientu pozitīvās atsauksmes. Ārvalstu uzņēmējiem ir pievilcīga mūsu spēja komunicēt, strādāt revīzijās, kā arī sniegt konsultācijas ne tikai latviešu un krievu, bet arī vācu un angļu valodās. Klientus piesaista arī mūsu atsaucīgais darba stils, sniegtajiem pakalpojumiem atbilstošās, pieņemamās pakalpojumu cenas, pozitīva, laipna attieksme.

LIAA

"AUDITS 55" SIA ir noslēdzis līgumu Nr. 4/2012 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai” (Projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds

"AUDITS 55" darbinieki piedalās LZRA IC organizētās apmācībās:

"Revidentiem par Gada pārskatu sagatavošanas aktualitātēm"

Apmācību laiks: 2013.gada 11.decembris
Projekta Nr.: APA/1.3.1.1.1/10/02/017
Apmācību sniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LZRA izglītības centrs”

"Juridiskie jautājumi un aktualitātes"

Apmācību laiks: 2013. gada 13.,14. novembris
Projekta Nr.: APA/1.3.1.1.1/10/02/017
Apmācību sniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LZRA izglītības centrs”

„Revīzijas darba optimizācija un darba vides pielāgošana, izmantojot IT resursus”

Apmācību laiks: 2013. gada 26.-28. jūnijs
Projekta Nr.: APA/1.3.1.1.1/10/02/017
Līguma Nr.: L-APA-10-0030
Apmācību sniedzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LZRA izglītības centrs”

„Problemātiskās uzskaites un informācijas uzrādīšanas jomas finanšu pārskatos: SFPS perspektīva”

Apmācību laiks:2013. gada 5.-6. jūnijs
Projekta Nr.:APA/1.3.1.1.1/10/02/017
Līguma Nr.:L-APA-10-0030
Apmācību sniedzējs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LZRA izglītības centrs”

„Partnerība biznesa konkurētspējai” (līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds)

Apmācību laiks:2012. gada 26.-27. novembris
Projekta Nr.:APA/1.3.1.1.1/10/02/017
Līguma Nr.:L-APA-10-0030
Apmācību sniedzējs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LZRA izglītības centrs”

„Praktikums revidentu palīgiem: Revīzija no A līdz Z”

Apmācību laiks:2011. gada 29. novembris - 30. decembris
Projekta Nr.:APA/1.3.1.1.1/10/02/017
Līguma Nr.:L-APA-10-0030
Apmācību sniedzējs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LZRA izglītības centrs”

„Uzņēmuma konkurētspējīgas attīstības stratēģijas un finanšu plāna izstrāde un ieviešana mazos un vidējos uzņēmumos”

Apmācību laiks:2011. gada 15., 20. un 22. septembris
Projekta Nr.:APA/1.3.1.1.1/10/02/017
Līguma Nr.:L-APA-10-0030
Apmācību sniedzējs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LZRA izglītības centrs”

„2011.gada aktualitātes Starptautisko finanšu pārskatu standartu un Starptautisko revīzijas standartu pielietošanā”

Apmācību laiks:2011. gada 29. - 31. augusts
Projekta Nr.:APA/1.3.1.1.1/10/02/017
Līguma Nr.:L-APA-10-0030
Apmācību sniedzējs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LZRA izglītības centrs”

Atklātības paziņojums